Veniți să vă ridicați carnetele de muncă!


Angajatorii care nu au ridicat până-n prezent carnetele de muncă ale salariaților sunt așteptați la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. Aceștia se vor prezenta la biroul nr. 1, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 16.00. Carnetele de muncă pot fi predate titularilor în baza actului de identitate, angajatorilor sau reprezentanților legali ai acestora în baza unei împuternici exprese din partea angajatorilor, a actului de identitate și a ștampilei societății. Predarea se va face pe bază de proces verbal de predare –primire. La data de 10 iunie, ITM Vâlcea avea în gestiune 10.700 de carnete de muncă. Lista cu cei care nu și-au ridicat carnetele de muncă este afișată la sediu și pe site-ul instituției.