Varianta finală a ghidului pentru Instalarea tinerilor fermieri


• Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a publicat Ghidul Solicitantului în formă finală pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR • Proiectele vor fi primite în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fer­mieri” se încadrează în Axa I – „Creş­te­rea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective: Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agric­ol prin promovarea instalării tine­rilor fermieri şi sprijinirea procesului de mo­der­nizare şi conformitate cu cerin­ţele pen­tru protecţia mediului, igiena şi bu­năs­tarea animalelor, siguranţa la lo­cul de muncă; Îmbunătăţirea mana­ge­men­­tu­lui exploataţiilor agricole prin reînnoi­rea generaţiei şefilor acestora, fără creş­terea populaţiei active ocupate în agri­cul­tură; Creşterea veniturilor exploa­ta­ţii­lor conduse de tinerii fermieri; Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activita­te agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Fondurile totale alocate Măsurii 112 prin FEADR sunt de 337.221.484 euro din care: contribuţia Guvernului Româ­niei – 20% şi contribuţia Uniunii Euro­pene – 80%.

Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibile fonduri nerambursabile pe care le puteţi accesa până în 2013. Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.

În cazul ciupercăriilor, determinarea dimensiunii economice a acestora va lua în calcul caracteristicile sistemului de cultură practicat (numărul de ci­cluri/an, modul de aşezare a substra­tului în spaţiu), conform următoarei formule de calcul:

Unitatea de Dimensiune Econo­mică (UDE) a unei ciupercării = Nu­mărul UDE aferent suprafeţei spaţiului de cultură X Numărul de cicluri / an X Numărul de stelaje/ lăzi suprapuse.