Vâlcu a cerut bani pentru bisericile monument istoric


Valcu_SamoilSemnalul de alarmă privind nece­sitatea alocării unor fonduri pentru conservarea bisericilor de lemn aflate pe teritoriul judeţului l-au determinat pe deputatul Samoil Vîlcu să ceară sprijin în acest sens, ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Kelemen Hunor. Respec­tând proce­durile parlamentare, prin intermediul unei întrebări intitulată „Măsuri de sprijin pentru conservarea bisericilor de lemn din judeţul Vâlcea”, deputatul PDL, Samoil Vîlcu, preci­zează: „Un număr impresionant de biserici din lemn se află pe teritoriul judeţului Vâlcea. Dintre cele care s-au păstrat, 88 sunt clasate în Lista Monu­mentelor Istorice, trei fiind, conform docu­mentelor oficiale, de categoria A, construite în perioada cuprinsă între secolul al XVI-lea şi primul Război Mondial. Bisericile de lemn aflate pe teritoriul judeţului Vâlcea, dar cu preponderenţă în partea de nord, unele fiind construite cu mai bine de 400 de ani în urmă, reprezintă un pa­tri­moniu inestimabil pe plan naţional şi internaţional. Unele dintre acestea s-au menţinut nemodificate integral, altele parţial. Pentru conservarea aces­tora sunt necesare resurse finan­ciare care depăşesc posibilităţile lo­cale. Restaurarea acestora este de fapt imposibilă fără alocări bugetare de la Ministerul Culturii şi Patrimo­niului Naţional. Conform unui raport al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea, într-o stare mai mult sau mai puţin avansată de ruinare se află, bisericile din Budurăşti-Stoeneşti, Măgureni-Guşo­ieni, Brezoi, Urşi-Popeşti, Suieşti-Stă­neşti, Valea Scheiului-Mitrofani, Şiri­neasa şi Sineşti. Având în vedere cele menţionate, deputatul Vîlcu solicită ministrului culturii analizarea situaţiei şi, în măsura posibilităţilor, alocarea re­surselor financiare pentru conser­va­rea acestor monumente de o valoare inestimabilă.