Vâlcea, în topul pagubelor agricole!


• suprafețele pomicole afectate de gerul de Paști ating cote impresionante
La nivel național, peste 53.000 de hectare de vii, livezi și culturi mari au fost afectate de înghețul din luna aprilie, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Aproximativ 11.000 hectare sunt în județul nostru.
Gradul de afectare a culturilor este specificat în procesele verbale întocmite de către Comisiile de constatare și evaluare a pagubelor, înființate prin decizie a Prefecților, conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, cuprins între 30% – 100%”.

Fonduri F.E.G.A. pentru producătorii de vin

Pentru producătorii agricoli persoane fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul înregistrării de pierderi ca urmare a unor fenomene meteo nefavorabile (grindină, inundații, secetă s.a.) de peste 30% din suprafețele destinate producției agricole, norma de venit pe baza căreia se calculează impozitul datorat statului, se reduce proporțional cu pierderea respectivă (art. 106 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal).
De asemenea, producătorii agricoli persoane fizice/juridice din sectorul vie-vin, în perioada de programare 2014 – 2018, pot accesa fonduri F.E.G.A. prin Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, pentru cinci măsuri de sprijin, o măsură foarte importantă fiind cea de asigurare a recoltei. Prin această măsură, beneficiarii își pot asigura suprafețele împotriva unor fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale.
Valoarea sprijinului financiar este cuprinsă între 50% – 80% din costul primelor de asigurare, în funcție de fenomenul asigurat. Producătorii agricoli pot beneficia de facilitățile oferite de societățile de asigurări care au în portofoliu următoarele riscuri: grindină, furtună, ploi torențiale, incendiu, îngheț târziu de primăvară, îngheț timpuriu de toamnă, îngheț din timpul iernii, prăbușiri și alunecări de teren.
La nivelul structurilor teritoriale se are în vedere monitorizarea permanentă a culturilor agricole și eventualele influente manifestate de fenomenele nefavorabile, urmând ca datele să fie centralizate prin Centrul operativ pentru Situații de Urgență. În funcție de evoluția acestor fenomene vor fi analizate și posibilitățile de identificare a unor măsuri de compensare a eventualelor pagube.

Primarii vâlceni au reclamat modul în care Guvernul efectuează despăgubirile

Recent, într-o întâlnire cu primarii organizată de Direcția Agricolă Vâlcea, în sala de ședințe a Consiliului Județean, mai mulți edili au reclamat modul în care Guvernul face aceste despăgubiri și faptul că termenele impuse de lege sunt neconforme cu ceea ce pățesc fermierii. În cadrul aceleiași ședințe, Marin Cernătescu (foto), directorul Direcției Agricole Vâlcea, a anunțat că nu mai puțin de 2.197 hectare cu livezi din cele 13.000 din totalul județului au fost afectate de ger.