Vâlcea este pregătită pentru situaţii de risc natural


Ion-CaleaDe la Inspectoratul General pentru Si­tuaţii de Urgenţă a sosit pe adresa preşe­dintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion CÎLEA, o scrisoare de mulţumire în care inspectorul general, colonel MARCEL SORIN LUCACIU apreciază în termeni deosebit de elogioşi preocupările admi­nistraţiei vâlcene pentru modernizarea dotării tehnice a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

În cuprinsul scrisorii se menţionează: „Pentru sprijinul real privind implementarea trans­parentă şi eficientă a Programului Ope­­ra­ţional Regional de achiziţie a echi­pamentelor specifice pentru îmbunătăţirea ca­pacităţii şi calităţii sistemului de inter­ven­ţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, am onoa­rea să vă adresez sincere mulţumiri, pentru modul de derulare şi implementare a pro­iec­telor pe AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbu­nă­tăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Ma­jor de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea do­tării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Se cuvine precizat faptul că, pe parcursul ultimului an, preşedintele Consi­liului Judeţean Vâlcea s-a implicat direct în promovarea şi derularea proiectului pe baza căruia urmează să se achiziţioneze şi să se pună la dispoziţia ISU 9 mijloace de intervenţie ultraperformante cu echipamente de ultimă generaţie, valoarea acestora depăşind 107 miliarde lei vechi. Este vorba despre 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de mare capacitate, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă, o autospecială de cercetare nuclear-biologică şi chimic-radiologică şi o autospecială pentru descarcerări grele.

Importanţa acordată acestui proiect derivă din faptul că, la nivelul judeţului Vâlcea, riscurile de dezastre naturale sunt cele mai mari din Oltenia şi, în aceste con­diţii este imperios necesar ca Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să dispună de un arsenal tehnic divers şi performant cu care să intervină operativ şi eficient pentru prevenirea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

Compartimentul de relaţii cu mass media la CJ Vâlcea