Urări de viață lungă revistei „Periscop” la împlinirea vârstei de 15 ani!


Cu un deceniu și jumătate în urmă, pe piața media din România își făcea apariția o publicație-surpriză – revista trimestrială „Periscop” sub egida Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere provenite din Serviciul de Informații Externe. Revista Periscop – profilată pe problematica intelligence-ului, cu subiecte foarte gustate de cititori – a fost inițiată cu multe speranțe de câțiva veterani entuziaști ai serviciilor de informații externe românești, în frunte cu reputatul doctor în istorie Ioan C. Popa, născut pe plaiurile județului Olt, în orașul Potcoava, vechi prieten al nostru și colaborator de frunte al cotidianului „Curierul de Vâlcea” și al revistei de literatură, cultură și civilizație „Rotonda valahă”:
Revista Periscop și-a găsit repede aderenți și susținători de seamă în rândul membrilor Asociației și a pornit la drum cu încredere în obiectivele programatice majore pe care și le-au propus Consiliul Director al Asociației și Colegiul de redacție.
Au trecut, iată, 15 ani, iar acum a ieșit de sub tipar ediția cu număr jubiliar – 60. Revista se bucură astăzi de o mare popularitate, este citită și dorită de mii și mii de cititori. La mulți și buni ani „Periscop”! Calde felicitări celor care trudesc la facerea ei!
• Ioan BARBU

Publicăm, în continuare, un fragment din editorialul
Revista „PERISCOP” la 15 ani de la fondare –
semnat de redactorul șef Ioan C. Popa*

«Revista Periscop, de-a lungul celor 15 ani de existență, și-a câștigat numeroși cititori și din provincie, mulți dintre ei participând direct la întâlniri și discuții cu membri ai Colegiului de redacție și ai Consiliului Director al Asociației, desfășurate într-o serie de orașe precum Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște, Pitești, Ploiești ș.a. După o astfel de întâlnire, Valentin Mateescu, redactor șef al primului cotidian cu capital privat din România postcomunistă, Curierul de Vâlcea, scria într-un amplu comentariu publicat în numărul din 6 iunie 2016: „Nu pot decât să recomand cu multă căldură revista Periscop tuturor celor care doresc să găsească răspunsuri dintre cele mai elocvente și bine argumentate cu privire la direcțiile spre care se îndreaptă societatea românească de astăzi. De asemenea, revista este un bun barometru pentru formarea unei culturi solide în ceea ce privește securitatea individuală și națională, aspect prea puțin prezentat în publicațiile românești, dar care rămâne de actualitate pentru publicul larg. În plus, revista punctează din plin și în ceea ce privește «greutatea» autorilor care semnează în paginile ei. Pe lângă autorii specializați pe profilul revistei, cadre cu experiență și activitate îndelungată în ceea ce numim sfera intelligence-ului, în Periscop semnează, de la număr la număr, personalități de primă mărime ale vieții culturale și politice. Ne referim aici la foști președinți ai României, academicieni, profesori universitari, istorici, scriitori, diplomați etc.”.
Un alt reputat jurnalist și scriitor, Ion Andreiță, cititor dedicat al revistei noastre, mărturisea: „Despre această prestigioasă revistă Periscop, având în vedere scopul și conținutul abordate, se poate afirma, fără tăgadă, că ne aflăm în fața unui adevăr incontestabil: acela al informației de care aveam nevoie.
De ani de zile, revista Periscop se înfățișează cititorului cu un din ce în ce mai bogat și, adesea, inedit conținut, umplând astfel un gol (stânjenitor) din cultura generală a acestuia, din etica și morala cetățenească. Dincolo de întâmplări, fapte și evenimente specifice din munca de informații – necesare a fi cunoscute de opinia publică – revista acordă un spațiu larg temelor de politică internațională, relațiilor dintre state, cu precădere în ceea ce privește România, neevitând subiectele sensibile. Am citit în paginile Periscopului comentarii făcute cu aplomb, finețe, profunzime și competență ce depășesc personalitatea unor așa-ziși ori chiar ziși analiști întâlniți în restul presei scrise, în televiziune. Rubrici judicios alese și devenite tradiționale sunt urmărite cu maximă atenție de către cititor: Editorial; Servicii speciale; Cultura de securitate, cultura politică; Analize politico-strategice; Memorialistică, consemnări, dezbateri; Cuvânt de învățătură; Mozaic cultural. Personal, m-am inspirat nu o dată din paginile Priscopului, apelând la date și informații necesare în argumentarea unor articole ale mele”.
În fine, un venerabil veteran al presei scrise, cunoscutul scriitor și publicist Carol Roman, prieten al Periscopului, emitea următorul punct de vedere, care ne onorează: „Revista Periscop, publicație de largă audiență, cu un conținut remarcabil, special, se prezintă în fața publicului cu dubla calitate de a informa și de a se constitui într-o lectură deosebită.
Ca cititor care apreciază publicația și activând în domeniul mass-media de numeroși ani, pot afirma că revista Periscop a devenit o publicație-unicat în plaja media din România, iar temele pe care le abordează reflectă pe deplin direcția susținerii interesului național al României în complicatul context internațional actual.
Mă gândesc acum, aflat la o vârstă destul de înaintată, la acest contingent de militari români, care, prin strădaniile lor, îndeosebi în străinătate, au determinat ca țara noastră, în timpuri grele, să se poată afirma cu demnitate și admirație internațională, având adesea rol de mediator în diferite zone ale lumii. Acest lucru, aproape incredibil, a fost posibil și datorită patriotismului militarilor din Serviciul de Informații Externe, care au știut ca, adesea cu sacrificii, să-și onoreze țara”.
Cititorii, prin interesul manifestat și mesajele de încurajare transmise sistematic, sunt, fără îndoială, sprijinul nostru cel mai prețios, pentru care le mulțumim.»
• Ioan C. POPA
*Fragment reluat din nr. 80 al publicației sărbătorite „Periscop”