Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 4-10 februarie 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4-10 februarie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Antim Ivireanul nr. 101, Ferdinand – Bl O6, Mihai Eminescu – Bl S 7/3, sc. B.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe strada Mihai Eminescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost verificate stațiile de pompare și rezervoarele Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrisor;
• s-a înlocuit branșamentul de apă „OL Ø 2”, cu țeavă PEHD Dn 63mm și s-a montat un cămin apometru pe domeniul public, strada Antim Ivireanul – IPJ Vâlcea;
• s-au executat lucrări de extindere rețea canalizare cu țeavă PVC Dn200mm – 108m, 11 racorduri de canalizare cu țeavă PVC Dn 160mm și cinci cămine de vizitare pe strada Copăcelu;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și stațiile de pompare aferente;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zona Ostroveni;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Splaiul Independenței – Bl. 10, Bl. 11, Bl. 12; strada G-ral Magheru – Mc. Donalds, Bl. S1, Bl. S2; strada Mihai Eminescu – Bl. B13, Bl. C13 și Bl. C11; strada Regina Maria – Bl. C1; Aleea Nuci – Baraca 7; strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 8; Aleea Bradului – Bl. C1; strada Marin Sorescu – Bl. A38/III; Aleea Stejarului – Bl. C13; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Lucian Blaga – Bl. A42/I; strada Calea lui Traian – Bl. S31; strada I.C. Brătianu – Bl. A65, Bl. A66, Bl. A67, Bl. A68, Bl. A69 și Bl. A70; Bulevardul Tineretului – Bl. B5 și Bl. A11/1; strada Florilor – Bl. S33; Bulevardul Nicolae Bălcescu – Spitalul nr. 2 și Aleea Garoafelor – Bl. C32.
51 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 51 de apometre, dintre care 41 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, a fost realizată o lucrare de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA