Una caldă, alta rece pentru funcționarii publici „Pa” conflictului de interese, dar și sporului de 50% pentru risc și suprasolicitare!


Camera Deputaţilor a adoptat cu 187 de voturi „pentru”, 79 de voturi „împotrivă” şi 6 abţineri proiectul de lege pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, prin care se desfiinţează noţiunea de conflict de interese pentru funcţionarii publici, aceasta fiind înlocuită cu sintagma „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”.
Potrivit expunerii de motive, „se impune amendarea dispoziţiilor art. 301 şi 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: modificarea titlului art. 301 prin înlocuirea sintagmei «conflictul de interese» cu sintagma «folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane»”. Totodată, deputaţii jurişti au decis retragerea amendamentului lui Marton Arpad, care introducea noţiunea de „prejudiciu de interes public”: „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv pricinuind prin asta un prejudiciu de interes public, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani”. Camera Deputaţilor este for decizional în această speţă.
Tot camera inferioară (dar decisivă) a Parlamentului a adoptat, cu 212 voturi „pentru”, 38 de voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, eliminarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% aplicat la salariul de bază al funcţionarilor publici, în urma reexaminării Legii pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale din 9 noiembrie 2016. CCR a admis obiecţia de neconstituţionalitate ridicată de Guvernul Cioloş, în condiţiile în care acest spor de 50% este „o măsură cu caracter discriminatoriu faţă de personalul celorlalte autorităţi şi instituţii publice, care va crea premisele unor solicitări similare” şi acordarea lui nu este justificată. Comisiile reunite de muncă, administraţie publică şi juridică au propus eliminarea acestei prevederi, pe motiv că “legea 188/1999 stabileşte Statutul profesional al funcţionarilor publici, cu aplicabilitate generală şi există o lege cadru prin care este stabilită salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv acordarea unor sporuri la salariile de bază”. „Acordarea unei astfel de măsuri ar crea discriminări faţă de alte categorii profesionale plătite din fonduri publice, pentru care s-ar justifica un astfel de spor”, au mai argumentat comisiile de specialitate.