Ultimele zile pentru subvenția la motorină


APIA informează că, până la data de 31 octombrie 2017 inclusiv, se pot depune cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei iulie – septembrie 2017 (trimestrului III al anului 2017). Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în perioada iulie- septembrie, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare.