Ultima etapă de mobilitate în cadrul învăţământului vâlcean


grigorescu-8• inspectorul şcolar adjunct Remus Grigorescu cum se derulează în continuare repartizările

Vineri dimineaţă, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” s-a derulat ultima etapă de mobilitate în cadrul învăţământului vâlcean. Inspectorul şcolar adjunct Remus Grigorescu, cel care a condus şedinţa la care au participat peste 200 de cadre didactice, explică: „În cadrul acestei întâlniri au fost repartizate cadrele care nu şi-au găsit posturi în etapele anterioare. De ase­me­nea, am discutat şi cu cei care vor să meargă la cursuri cu plata la oră, în special pensionari”.

Din cauza faptului că, în această ultimă etapă de mobilitate, nu au fost acoperite toate posturile, în perioada următoarele directorii unităţilor şcolare vor decide. Astfel, aceştia vor acoperi – prin repartizare către titulari sau către persoane necalificate – posturile rămase libere în sistemul de învăţământ.