Tarife pentru irigaţii


• la începutul lunii august 2011, au intrat în vigoare Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ord. 120/25 mai 2011

Potrivit documentului, tariful anual, cel de livrare a apei pentru irigaţii şi tariful sezonier cuprind cheltuielile estimate pentru paza şi protecţia infrastructurii, consumul de energie electrică tehnologică, efectuarea epuismentelor pe bază de deviz, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii principale administrată de ANIF, dar şi cheltuielile cu salariile angajaţilor şi cele de funcţionare a sediului sucursalei şi unităţii de administrare care răspunde de amenajarea de irigaţii. Tariful anual mai poate include costul de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, cheltuielile cu probele tehnologice, costul prelevării apei din sursă sau costul apei şi costurile de transport. Valoarea tarifelor se stabileşte pe baza preţurilor, a ratei inflaţiei şi a cheltuielilor cu salariile personalului ANIF şi poate fi modificată în cursul sezonului de irigaţii. Valoarea tarifelor pe anul următor şi reactualizarea celor pe anul în curs vor fi calculate de unităţile ANIF până la data de 31 iulie a fiecărui an şi transmise ANIF până la 10 august, urmând să fie supuse aprobării până la 15 august şi anunţate până la 31 august.

Contractele multianuale trebuie încheiate în maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea tarifelor, dar nu mai târziu de 15 septembrie, şi pot fi pe 3 ani, cu posibilitate de prelungire pe câte 5 ani, pentru organizaţiile nou-înfiinţate, iar pentru cele care au deja contract multianual, acesta poate fi prelungit pe câte 5 ani, prin act adiţional sau printr-un nou contract.

Beneficiarii vor plăti 20% avans din tariful anual aferent fiecărui punct de livrare din contract, iar diferenţa va fi plătită în tranşe lunare reprezentând contravaloarea serviciilor din luna anterioară.