„Spitalul din Bălceşti trebuie redeschis”


curelaru_ion• declară primarul Curelaru • edilul social – democrat se bucură de sprijin din partea Consiliului Judeţean

În urmă cu câteva zile, la Bălceşti a ajuns consilierul ministerial Lazăr Ior­dache, care a fost trimis în oraşul condus de Ion Curelaru de ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi. Scopul deplasării consilie­rului ministerial a fost aceala de-a verifica la faţa locului gradul de acoperire în zonă a serviciilor medicale de specialitate, precum şi motivaţiile în sprijinul reînfiin­ţării Spitalului orăşenesc Bălceşti, pe care conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea le-a supus atenţiei Guvernului României în urmă cu aproape o lună. „Reprezentantul Ministerului Sănătăţii a constatat justeţea cererii imperative pri­vind redeschiderea spitalului din oraşul nostru. Acesta a reţinut că, într-adevăr, în sudul judeţului Vâlcea nu mai există o altă unitate medicală care să deser­vească populaţia din cele 19 localităţi arondate fostului spital şi că distanţa dintre aceste localităţi şi cele mai apropiate spitale, de la Drăgăşani, Horezu sau Rm. Vâlcea, este de 50 – 100 km. De asemenea, s-a convins de faptul că sărăcia şi slabele resurse financiare de care dispun oamenii din această parte a judeţului nu le permit să se deplaseze la alte unităţi specializate de asistenţă medicală”, a declarat primarul Ion Curelaru.