Spitalele trebuie să supravieţuiască din promisiuni


„Pe toate palierele sale, siste­mul este subfinanţat iar serviciile sunt la un nivel inferior faţă de alţi ani!” concluzia pe cât de amară, pe atât de sinceră vine din partea executivului CAS Vâlcea. Ro­dica Măr­ginean, împreună cu toată con­du­cerea Casei, au recu­noscut că, din nou, trimestrul al pa­trulea din acest an este descoperit din punct de vedere financiar şi că trebuie să se lupte pentru supra­vie­ţuire cu… promisiuni venite dinspre centru. Într-o clipă de onestitate complet lăudabilă, directorul CAS Vâlcea a mers mai departe şi a în­gro­pat orice îndoială: „Nu e normal să obligi un om să fie asiguratul unui astfel de sistem!”