Soluții de producere locală de energie pentru companiile din industrie


În contextul actual al preocupărilor pentru securitate energetică, reducerea costurilor energetice și impactului asupra mediului, companiile din industrie au la dispoziție soluții pentru a-și produce local o parte din energia necesară în procesul de producție.

Una dintre aceste soluții este centrala de cogenerare de înaltă eficiență. Această tehnologie permite producerea simultană a energiei electrice și a energiei termice (abur, aer cald, apă caldă) dintr-o singură sursă de combustibil, de regulă gaz natural, biogaz sau biomasă, oferind avantaje semnificative în comparație cu sistemele tradiționale de producție a energiei. Unul dintre principalele avantaje ale cogenerării este utilizarea optimă a resurselor energetice. 

În sistemele convenționale, unde producția de energie și căldură sunt separate, există pierderi semnificative în ceea ce privește eficiența globală. Cogenerarea elimină aceste pierderi prin producerea simultană a energiei electrice și termice într-un singur proces integrat. Acest aspect aduce un câștig considerabil în eficiența globală a sistemului, contribuind la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, sistemele de cogenerare cu turbine sunt o soluții flexibile și scalabile, adaptându-se la diverse nevoi și cerințe ale utilizatorilor. Această tehnologie poate fi implementată într-o gamă variată de aplicații, cum ar fi centrele industriale, spitalele, SPA-uri, clădirile de birouri sau chiar în comunitățile locale. 

Capacitatea de a satisface simultan cerințele de energie electrică și termică face cogenerarea o opțiune ideală pentru locațiile care necesită atât electricitate, cât și căldură.

O altă soluție o reprezintă centralele fotovoltaice. Panourile fotovoltaice reprezinta una dintre cele mai accesibile și eficiente soluții pentru producerea locală a energiei electrice. Acestea transforma lumina solară în electricitate, reducând dependența de sursele tradiționale de energie. Companiile pot instala panouri fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor sau pe terenurile disponibile, transformându-si activele în surse de energie durabilă. Cu tehnologia solară în continua evolutie, eficienta acestora a crescut semnificativ, iar costurile de instalare au scăzut. 

Prin instalarea de panouri solare, companiile pot beneficia nu doar de o sursa de energie verde, ci și de reducerea costurilor pe termen lung și de o imagine pozitiva in ceea ce privește responsabilitatea fata de mediu. Totodată, companiile au acces la diverse surse de finanțare cum ar fi Electric Up sau axele de finanțare prin PNRR și Fondul pentru Modernizare.

În concluzie, producerea locală a energiei electrice devine o alegere viabilă și profitabilă pentru companiile din industrie, contribuind la sustenabilitatea mediului și reducerea costurilor operaționale pe termen lung.