Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 4-10 iunie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4-10 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Mihai Viteazu, Arinilor, Fețeni, Fântânii și Stolniceni intersecție cu Colonie Nuci.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare și/sau asfaltare pe străzile Digului, Arinilor, Matei Basarab, Fântânii, Eftimeștilor și bulevardul Tineretului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au reluat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu, Posada, Traficului și Intrarea Tică Ștefănescu;
• s-a curățat cheson pe strada Arinilor și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – nr. 87, strada Dacia – blocul 84, strada Regina Maria – blocurile C12 și J, Aleea Stejarului – blocul B0, strada Calea lui Traian – blocurile D1, L, S16 și Filipin, strada Cerna – blocurile 34 și 36, strada Henri Coandă – blocurile N9, R11 și H3, strada I.C. Brătianu – blocurile A63 și A64, Aleea Trandafirilor – blocul C9, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Nicolae Iorga – blocurile A32/II și A36/II, bulevardul Tineretului – blocurile A11/2 și B2 și Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K.
18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 18 apometre, dintre care zece verificate și înlocuite și opt montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite cinci avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA