Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 28 ianuarie – 3 februarie 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 28 ianuarie – 3 februarie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Știrbei Vodă nr. 269, Ostroveni – Casa Științei, Căzănești nr. 154, Ciocănești nr. 22 și Poenari nr. 68.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile Ostroveni – Bl. A64, 1 Mai PT 9, Strada Gib Mihăescu – Bl. A14, Eugen Ciorăscu – Bl. A58 și Ciocănești nr. 22.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost verificate stațiile de pompare și rezervoarele Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrisor;
• s-au făcut probe de presiune pentru aducerea în parametri a apei potabile pe rețeaua de transport aferentă străzii Livezi;
• au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• au fost sistate lucrările de canalizare între strada Lespezi de la nr. 1B și strada Kalamata, până la îmbunătățirea condițiilor meteo;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni, precum și stațiile de pompare aferente;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate pe strada M.V. Popescu, strada Eugen Ciorăscu – Bl. A58 și strada Mihai Eminescu.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Maior V. Popescu – Bl. P2; strada Regina Maria – Bl. C8, strada Cozia – Bl. C6; strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 8; Bd. Dem Rădulescu – Bl. 23; Splaiul Independenței – Bl. 5, Bl. 6, Bl. Bl. 7, Bl. 9, Bl. 10, Bl. 12 și Bl. 13; strada Ion Referendaru – Bl. I3; strada G-ral Magheru – Bl. S1 și Bl. S3; strada Dr. Hacman – Bl. 102; strada Panseluțelor – Bl. C31; strada Știrbei Vodă nr. 88; strada Republicii – Bl. R20; strada Mihai Eminescu – Bl. B13 și Bl. C10; strada Nichita Stănescu – Bl. A36/II și Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K.
53 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 53 de apometre, dintre care 43 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și cinci avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA