Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 26 martie – 1 aprilie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 26 martie – 1 aprilie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Episcop Clement, Eftimeștilor și Căzănești.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Lespezi până la strada Kalamata.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de conectare a rețelei de apă PEHD De 630 la rețeaua de distribuție apă potabilă OL PREMO 600 existentă pe strada Depozitelor;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe străzile Calea lui Traian și Aleea Garoafelor;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Doctor Hacman – blocurile 122bis și 135, strada Gib Mihăescu – blocul 1, strada Calea lui Traian – blocurile D2, D3, D6 și L, strada Mihai Eminescu – blocurile B12, B13 și B14, strada Decebal – blocurile D9, strada I.C. Brătianu – blocul A65, strada Nicolae Iorga – blocurile A17 și A25, Aleea Stejarului – blocul C0, Aleea Bradului – blocul C5, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Regina Maria – blocurile J și 8, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Luceafărului – blocul A2, strada Dealul Malului, strada Marin Sorescu – blocul A37/II, Aleea Panseluțelor – blocul C29, strada Cerna – blocurile 23, 26 și 27, Aleea Melodiei – blocul N10, strada General Magheru – blocul S3, strada Petrișor – blocul P1, strada Nicolae Iorga – blocurile ANL 11 și ANL 12, bulevardul Tineretului – blocurile 15, A54 și S2 și bulevardul Pandurilor – blocul A7.
23 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 23 apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și șase montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șase avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.