Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 25 iunie – 01 iulie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 25 iunie – 01 iulie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Caporal Hanciu, Oituz, Mihai Viteazu, 22 Decembrie și Câmpului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Matei Basarab și Lespezi.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Popa Șapcă și Fețeni;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu și Intrarea Tică Ștefănescu;
• s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Kalamata;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Depozitelor;
• s-a refăcut racord canalizare pe strada Radu de la Afumați;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A24/II, A24/III, A25, A26, A27 și A32/I, strada Ostroveni – blocurile 101 și Star4, strada Marin Preda – blocul A35, strada Lucian Blaga – blocul A39, Aleea Narciselor – blocul C15, strada Regina Maria – McDonalds, strada Calea lui Traian – blocul S15, strada Nichita Stănescu – blocurile A27/II și A29/III, strada I. C. Brătianu – blocurile A69, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K și Splaiul Independenței – blocul 12.
28 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 28 apometre, dintre care 15 verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite zece avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA