Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 25-31 martie 2023


Apavil SA a desfăşurat şi în perioada 25-31 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe Bd. Nicolae Bălcescu – Autogara Obadă, Lucian Blaga – Bl. G 320, Calea lui Traian – Jandarmerie și strada Gib Mihăescu intersecție cu strada General Magheru.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe Bd. Nicolae Bălcescu și strada Lucian Blaga – Bl. G320.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, Strada Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• a fost igienizată zona de protecție a rezervoarelor Capela, Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrișor;
• continuă lucrările de extindere a rețelei de canalizare menajeră cu țeavă PVC Dn250 mm, 18 metri lungime pe strada Grădinilor;
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Bâlciului nr. 138A;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente și a fost curățată rețeaua de canalizare din zona 1 Mai – Aleea Olănești;
• au fost ridicate la cota ternului capacele de canalizare pe Aleea Olănești, strada Dacia;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; strada I. C. Brătianu – Bl. A64; strada Aleea Melodiei – Bl. N9; strada Mihai Eminescu – Bl. 13; strada Grigore Procopiu – Bl. 61; strada Aleea Narciselor – Bl. C28; strada Calea lui Traian – Bl. S15; Bd. Tudor Vladimirescu – Bl. 09; Bd. Pandurilor – Bl. A5; strada Constantin Brâncuși – Bl. I3; strada Luceafărului – Bl. A21 și Aleea Nuci – Baraca 3 și 4.
99 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 99 apometre, dintre care 74 verificate și înlocuite și 25 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite cinci avize tehnice și șapte avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, relații publice al societății Apavil SA