Situația centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 18-24 iunie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18  – 24 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aranghel, Apusului și Matei Basarab.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Nicolae Titulescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu, Capela, Popa Șapcă și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au reluat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu, Posada, Traficului și Intrarea Tică Ștefănescu;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Depozitelor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe bulevardul Tineretului;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocul S16, strada Dealul Malului – nr. 72, strada Știrbei Vodă – blocul 108, strada Ostroveni – blocurile 101 și A25, strada Straubing – nr. 6, strada Matei Basarab – blocul N9, strada Petrișor – blocul P5, strada I.C. Brătianu – blocul A64, Aleea Gladiolelor – blocurile B13, C25 și C32, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Nicolae Iorga – blocul A32/I, Splaiul Independenței – blocul B12, Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K și bulevardul Tineretului – Bl. A54.
15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 28 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Material realizat cu sprijinul Compartimentului comunicare și mass-media al societății Apavil SA