Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-14 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căzănești, Calea lui Traian, Mihai Eminescu și Danil Ionescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au început lucrările pentru execuția Stației de pompe de pe strada Livezi;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile I. C. Brătianu și Gib Mihăescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Constantin Gibescu nr. 13, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, Aleea Gladiolelor – blocul C27, strada Regina Maria – blocul Cozia, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Constantin Brâncuși – blocurile S1, S3, I11 și M4, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada General Magheru – blocurile S3 și 6, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Știrbei Vodă – blocul 100, Aleea Melodiei – blocul P3, strada Banu Mărăcine nr. 33, strada Calea lui Traian – blocul S15, strada Ostroveni – blocurile A14 și 99A, strada Matei Basarab – blocul P3, 117 și 118, Aleea Bradului – blocul B7, C7 și C8, strada Nichita Stănescu – blocul A36/II, strada Colonel Bădescu – blocul 12B, bulevardul Tineretului – blocurile B4 și A12 și bulevardul Pandurilor – blocul A8/II.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA