Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22-28 mai 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Tudor Vladimirescu, Carpați, Spicului, Venus și Fântânii.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Salcâmilor, Constantin Stănciulescu și Tineretului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
• se continuă lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
• se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au executat lucrările de canalizare menajeră și s-a montat cămin colector canalizare pe strada Intrarea Traficului;
• s-au finalizat lucrările de extindere rețea apă potabilă pe strada Sora;
• s-au finalizat lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă pe strada Dealul Malului;
• s-a refăcut tronson canalizare menajeră pe străzile Calea lui Traian și Petrișor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Petrișor – blocul P8, strada Kalamata, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Colonia Nuci, strada Luceafărului, strada Rapsodiei – blocul D1/7, strada Doamna Stanca, strada Ostroveni – blocul A41/2, strada Eleodor Constantinescu – blocul S7, strada Tineretului – blocul A9, strada Nicolae Iorga – blocurile A17, A17/1, A25 și A28/2, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Calea lui Traian – blocurile L și 7, strada Morilor, strada Matei Basarab – blocul 126, strada Lucian Blaga – blocul G320, strada I.L.Caragiale, strada Prundului, Aleea Panseluțelor – blocul C23, strada Rapsodiei – bloc R3, strada Dan Basarab, strada Ferdinand, strada Krusevac, strada Grigore Procopiu – blocul G117 și strada Apusului.
18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 18 de apometre, dintre care șase verificate și înlocuite și 12 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șapte avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Apavil SA