Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-16 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eroilor, Apusului, Aranghel, 1 Mai, Caiselor, Calea lui Traian și Dealul Malului intersecție cu Intrarea Gheorghe Olănescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Intrarea Poenari și Matei Basarab.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Capela;
• s-au început lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
• se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a verificat și curățat rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Nicolae Titulescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Tineretului – blocurile A18 și S2, strada Kalamata, strada Iancu Pop, strada Eroilor, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C25, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Antim Ivireanu, strada Octavian Goga, strada General Magheru – blocurile S3 și V1, strada Nicolae Titulescu, strada Calea lui Traian – blocurile S15, S16 și 7, strada Nicolae Iorga – blocurile A94 și A97, strada Prundului, strada Rapsodiei – blocul N1, bulevardul Dem Rădulescu, strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Matei Basarab – blocul 113, strada Iustinian Marina, strada Cerna – blocul C10.
25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 de apometre, dintre care 16 verificate și înlocuite și nouă montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.