Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 3-9 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Decebal, Eroilor și Calea lui Traian.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ion Referendaru, Eroilor, Danil Ionescu și Intrarea Poenari.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Decebal;
• s-a înlocuit rețea de canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului – blocul S2;
• s-a înlocuit hidrant subteran Dn 80 pe strada Calea lui Traian;
• s-au executat branșamente apă pe strada Intrarea Poenari;
• s-au început lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Tineretului – blocurile B4 și S2, strada Decebal, strada Kalamata, strada Salcâmilor, strada Dem Rădulescu, strada Nicolae Iorga – blocurile A93 și A96, strada Florilor – blocurile S31 și S33, strada Eroilor, strada Calea lui Traian – blocurile 2 și A6, strada Nicolae Titulescu, strada Ferdinand, strada Dr. Hacman – blocul 80, strada Garoafelor – blocul C32, strada Iancu Pop, strada General Magheru – blocurile S1 și S2, strada Dan Basarab, strada Eroilor – blocul PER 2, strada Târgului, strada Râureni, strada Crinilor, strada Zăvoieni, strada Digului, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14 și Aleea Bradului.
25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 25 de apometre, dintre care 15 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și patru avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.