Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 ianuarie – 5 februarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Câmpului, Prunului, Intrarea Geniștilor și Doctor Suciu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Timiș.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
• s-a reîntregit rețeaua pluvială pe strada Timiș;
• s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă potabilă PEHD Dn 110, existentă pe strada Geniștilor, cu rețeaua de distribuție apă potabilă PEHD Dn 140, aflată pe strada Arinilor;
• s-a înlocuit distribuție la Stația de pompare Prunului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Ostroveni și Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A23, A24, A24/III, A25 și A94, strada Nicolae Iancovescu, strada Dacia, strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocurile 27, S15 și S16, strada Ostroveni – blocul A14, strada Luceafărului – blocul A9, strada Timiș, strada Decebal – blocul D9, strada Cerna – blocul 27, strada Nichita Stănescu, strada Sergiu Purice, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Râureni, strada Luceafărului – blocurile A3 și A19, strada Aleea Bradului – blocul B7, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Gib Mihăescu, strada I. C. Brătianu – blocul A64, strada Ostroveni – blocul A14, strada Independenței – blocul 6, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – A9, A11/1 și A11/II.
24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 24 de apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite trei avize de amplasament și 11 avize tehnice.
Compartimentul de comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.
Sursă foto: Arhivă