Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 1-7 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Șc. General Magheru, Eftimești, Stația Pompare Aranghel și Stație Pompare Prunului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Ostroveni intersecție cu strada Nicolae Iorga, strada Matei Basarab, strada Primăverii – Bl A5 și strada Ostroveni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu și Morilor.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă igienizarea perimetrului rezervorului Cetățuia;
• s-au înlocuit 60m de țeavă PEHD PN 10 D 110mm pe Splaiul Independenței;
• continuă lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare pe Calea lui Traian (nord);
• continuă lucrările de extindere a rețelei de apă cu 100m, cu țeava PEHD PN Dn 125mm pe strada Livezi, fiind executate săpături manuale și mecanice;
• au fost ridicate la cotă șase capace cămine de canalizare pe str. Lespezi;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Mihai Eminescu – Bl. S7/3, sc. B , Bl. C13, sc. F; str. Nicolae Iorga – Bl. A23, sc. A, Bl. A27/2 și Bl. A27/3; str. Aleea Mioriței – Bl. N5, sc. A; str. Nichita Stănescu – Bl. A36/2; str. Aleea Olănești; str. Ostroveni – Bl. A42/2, Bl. A27/2, Bl. A34/2; str. Henri Coandă – Bl. M3 și Bl. N5; Aleea Bradului – Bl.C1 scările A și B; str. Calea lui Traian – Bl.9, sc. C; str. Avram Iancu; str. Luceafărului – Bl. A18, scările C, D și E; str. Dacia – Bl. A2; Bd. Tineretului – Bl. B2 și str. Săliștea Nouă.
11 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 11 apometre, dintre care cinci verificate și înlocuite și șase montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea: cinci servisări ale contoarelor de apă rece la abonați persoane fizice, o intervenţie la o  asociaţie de proprietari  și o intervenție la apometrul unui agent economic.
• Biroul de Presă al Apavil SA