Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil S.A. în Râmnicu Vâlcea în perioada 22-28 octombrie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22-28 octombrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: Antim Ivireanul nr. 102, Bulevardul Tineretului intersecție cu bulevardul Dem Rădulescu, strada Straubing nr. 101, strada Afinului nr. 6, strada Dr. Sabin nr. 4, strada Buda nr. 6.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Antim Ivireanul nr.102, Bd. Dem Rădulescu, strada Nicolae Lupu și strada Kalamata.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele de pe bd. Dem Rădulescu, strada Morilor, strada Râureni, strada Kalamata și strada Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă igienizarea perimetrelor rezervoarelor Fețeni, Capela, Cetățuia, Popa Șapcă, Copăcelu și Petrișor;
• continuă lucrările de extindere și reabilitare rețea apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe strada Copăcelu;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în Goranu, Râureni și strada Nicolae Iorga și a fost montată o piesă de suport pe strada Timiș;
• au fost curățate SPAU Goranu și SPAU Râureni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Strada Lucian Blaga – Bl. A39; Strada Aleea Melodiei – Bl. N9; Strada Ostroveni nr. 35; Strada Henri Coandă – Bl. P4 și Bl. R12; Colonia Nuci – Baraca 34, 35 și 37; Strada Aleea Cocorilor – Bl. 26; Strada Buda nr. 167; Bd. Nicolae Bălcescu – Bl. O4; Strada Rapsodiei – Bl. R3; Strada Luceafărului – Bl. A21; Strada M. Eminescu – Bl. 13 și Bl. 14; Strada Aleea Panseluțelor – Bl. C23; Strada Grigore Procopiu – Bl. G117 și Strada G-ral Magheru – Bl. E.
67 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 67 apometre, dintre care 57 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite trei avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.