ȘI PORCII TREBUIE SĂ ÎȘI CUNOASCĂ STRĂBUNICII! Registrul Genealogic devine obligatoriu pentru bovine, ovine, caprine și porcine


Direcția Agricolă Județeană (DAJ) Vâlcea anunță că Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul oficial Ordinul pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare. Prin acest Ordin se aprobă normele metodologice privind procedurile pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare.
„Scopul Ordinului este de a stabili dispoziții specifice pentru aplicarea în România a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, privind condițiile zootehnice și genealogice pentru ameliorarea, comerțul și intrarea în Uniune a animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului și de abrogare a anumitor acte în domeniul ameliorării animalelor (Regulamentul ameliorării animalelor) și regulamentele de punere în aplicare a acestuia, precum și a legislației zootehnice naționale”, explică specialiștii agronomi de la DAJ Vâlcea.

Care crescători de animale trebuie să țină Registrul Genealogic?

Potrivit acestora, ordinul se aplică:
a) Tuturor operatorilor, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 și animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și materialului germinativ provenit de la acestea;
b) Porcilor de reproducție hibrizi și materialului germinativ provenit de la aceștia, cu derogările prevăzute pentru întreprinderile private recunoscute ca exploatații de ameliorare care își desfășoară activitatea în sisteme de producție închise, în conformitate cu articolul 1, alin. 4 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016;
c) Centrelor, laboratoarelor, exploatațiilor, echipamentelor, spațiilor, instalațiilor, sistemelor computerizate, documentelor și altor informații;
d) Autorității competente naționale și teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a acestui ordin.