Anunț finalizare implementare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”- GEALEXIM SRL