Senatorul FRÂNCU cere sprijin pentru reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Râmnicu Vâlcea


I N T E R P E L A R E

Adresată: Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Domnului ministru: Daniel Petru FUNERIU

Domnule ministru,

Emilian-FrancuŞcoala cu clasele I-VIII nr.4 este una dintre cele mai vechi din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu un efectiv de 832 elevi. Şcoala dispune de 18 săli de clasă, 4 laboratoare şi cabinete, insuficiente pentru numărul de şcolari. În vederea reabilitării clădirii şi oferirii unor condiţii decente de studiu elevilor înmatriculaţi aici, conducerea şcolii a demarat în luna august 2008 ample lucrări de mansardare care, din lipsă de fonduri, au fost sistate un an mai târziu.

Drept consecinţă, la ora actuală, Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 din Râmnicu Vâlcea nu poate derula programul „After School”, numărul redus de săli de clasă făcând imposibilă şi introducerea claselor pregătitoare, respectiv a IX-a gimnaziu.

Mai mult, deoarece nu are cabinet medical, iar grupurile sanitare sunt insuficiente, există riscul ca şcoala să îşi piardă şi autorizaţia de funcţionare.

Ţinând cont de toate cele menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere alocarea sumei de 1.600.000 lei pentru Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 din Râmnicu Vâlcea în vederea finalizării lucrărilor de mansardare şi reabilitare a clădirii.

Solicit răspuns scris.

Senator,

Emilian FRÂNCU