Senatorul Coca crede că Summit-ul ONU de la New York poate constitui o sursă de inspirație pentru politicile de dezvoltare națională


Prin intermediul unei declarații politice, senatorul Laurențiu Coca a scos în evidență aspectele care se pot dovedi surse de inspirație pen­tru dezvoltarea României, preluate din cadrul unui eveniment de mare importanță pe plan internațional. Este vorba despre summit-ul ONU, recent desfășurat în Statele Unite ale Americii, la New York mai exact. Peste Ocean, în prezența a numeroși șefi de state și de guverne de pe toate continen­tele, liderii lumii au aprobat un ambițios plan de dezvoltare dura­bilă întins pe o durată de 15 ani. Astfel, până în anul 2030, la nivel global ar urma să se cheltuiască mii de miliarde de dolari pentru înde­pli­nirea mai multor puncte considerate cheie.
Transpuse la o scară redusă, acestea se pot aplica foarte bine economiei și societății românești. Iar prin intermediul declarației politice la care am făcut referire la începutul acestui articol, senatorul Coca a sintetizat cele mai importante puncte intens dezbătute la summit-ul ONU.
În rândurile următoare, redăm, parțial, declarația politică: „Planul de dezvoltare stabilește 17 obiec­tive, printre care eradicarea sărăciei extreme, accesul universal la educație și la sănătate, promovarea femeilor, reducerea inegalităților, combaterea încălzirii climatice. Este vorba de un program care reflectă aspirațiile tuturor, de pretutindeni, de a-si duce viața în pace, în secu­ritate și demnitate, pe o planetă sănătoasă. (…) Summit-ul s-a bu­cu­rat de o audiență uriașă, cum nu s-a prea întâlnit la o reuniune a organizației internaționale în ulti­mele decenii, și prin aceea că a fost onorat de prezența Papei Francisc. De altfel, cu această ocazie, Suve­ranul Pontif a rostit un discurs isto­ric. Referitor la planul de dezvol­tare durabilă, Papa îl consideră un semn important de speranță și averti­zează că munca birocratică de redactare a unor liste lungi de bune intenții și angajamentele asumate solemn nu sunt suficiente. Va rămâne mult timp memorabilă aten­țio­narea liderului bisericii catolice, potrivit căreia fiecare daună adusă mediului constituie o daună adusă omenirii, iar criza ecologică poate pune în pericol însăși existența omenirii. De remarcat că această prevenire cade peste scandalul poluării, practicat de Volkswagen.
Stimați colegi, deși sunt convins că vă era cunoscută reuniunea de la New York a ONU, m-am oprit asupra ei nu numai pentru tematica deosebit de importantă și de ac­tuală, ci și cu speranța că va cons­titui și pentru noi, pentru autoritățile statului nostru, o sursă de inspirație pentru viitoare politici de dezvoltare durabilă, atât europene cât și naționale și regionale.”