ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ la Primăria Râmnicului


Marți, pe 21 martie 2023, cu începere de la ora 11.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru o ședință extraordinară. Ordinea de zi a întâlnirii din sala de ședințe a administrației locale cuprinde numai două puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI, indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru fiecare componentă din cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot III”, inclusiv Devizul General aferent proiectului.
2.Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2022.