Secţie de reumatologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă


Cilea_fericitPotrivit datelor statistice pe care Colegiul Medicilor le-a pus la dispoziţia Consiliului Judeţean, la ora actuală există în judeţul Vâlcea peste 2000 de bolnavi cu grave afecţiuni reumatismale, cronice sau acute, care-şi poartă suferinţele pe picioare fără să beneficieze de asistenţă şi tratament medical de specialitate, deoarece unităţile spitaliceşti nu au în structura lor astfel de secţii. Dintre pacienţi doar cei care au posibilităţi materiale îşi pot permite să apeleze la servicii medicale specializate de la clinicile şi spitalele din Bucureşti, Craiova sau alte centre mari din ţară.

Dincolo de suferinţele oamenilor, gravitatea acestei situaţii este determinată şi de faptul că majoritatea bolnavilor săraci riscă să sporească numărul persoanelor cu handicap sever, fapt ce atrage după sine creşterea cheltuielilor pentru îndemnizaţii. În aceste cazuri nu există decât soluţia înfiinţării unui compartiment medical specializat pe reumatologie. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. ION CÎLEA, a analizat această posibilitate şi, împreună cu medici de la Spitalul Judeţean de Urgenţă, a găsit o soluţie care nu presupune decât minime eforturi financiare. „Dispunem de condiţiile necesare pentru un astfel de demers – a declarat preşedintele Ion Cîlea. În pavilionul nr. 2 al Spitalului Judeţean avem spaţiul adecvat care a fost deja modernizat, dar care este nefolosit după mutarea în altă locaţie a Secţiei ORL. Nici asigurarea necesarului de paturi nu ridică probleme, deoarece avem în cadrul secţiei de Medicină Internă 90 de locuri din care se poate face o redistribuire. Cât priveşte acoperirea necesarului de personal specializat, am identificat 3 medici reumatologi, iar asistentele medicale pot fi preluate prin reactivarea celor 10 posturi rămase vacante de anul trecut prin scoaterea lor la concurs. Aşa că cererea pe care am înaintat-o Ministerului Sănătăţii este şi legitimă şi perfect legală, ea încadrându-se în prevederile Ordinului Ministrului nr.471/26 martie 2008 şi în temeiul dispoziţiilor art.174, alin (1-3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar.”