SE ANUNȚĂ SCHIMBĂRI IMPORTANTE aduse asigurărilor de sănătate


Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 care va intra în vigoare de la 1 iulie 2021, informează Legestart.ro.
„Menţionăm că valabilitatea actualelor pachete medicale reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 a fost extinsă, până la data de 31 martie 2021, prin HG nr. 1.102/2020. Actualmente, Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru prevede două tipuri de pachete de servicii: pachetul minimal de servicii și pachetul de servicii de bază. Noul proiect care urmează să intre în vigoare urmărește să susțină inversarea piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate”, scrie Legestart.ro.
Sursă foto: Arhivă