Se accelerează programul de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de apă


muncitori_canalCei 64 de membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea au fost convocaţi într-o şedinţă având pe ordinea de zi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în perspectiva următorilor doi ani, precum şi avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a operatorului judeţean APAVIL. Ambele teme derivă din strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare sistem integrat în aria de activitate a operatorului care şi-a asumat astfel de responsabilităţi şi atribuţii în toate localităţile cuprinse în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.
Consiliul Judeţean Vâlcea este, după cum se ştie, implicat cu toată forţa în promovarea unei noi şi curajoase strategii care vizează soluţionarea problemelor esenţiale menite să asaneze terenul şi calea dezvoltării serviciilor de interes comunitar de care depinde îmbunătăţirea condiţiilor de civilizaţie în fiecare localitate. Pe fondul eforturilor proprii s-au interpus benefic şi importantele fonduri nerambursabile atrase de la Uniunea Europeană prin proiectul de extindere şi de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată care se află în plină derulare. În acest scop, ADI APA şi-a asumat prin proiect obligaţia să atingă o serie de indicatori de performanţă stabiliţi printr-o decizie a Comisiei Europene între care se numără realizarea câtorva mii de branşamente la reţeaua de apă şi tot atâtor racorduri la sistemele locale de canalizare. La rândul său, Consiliul Judeţean s-a angajat ca, până în 2020, să sprijine din punct de vedere financiar şi logistic executarea întregului program de lucrări pentru construirea sau extinderea staţiilor de epurare şi de tratare a apei în cel puţin 85% din localităţile judeţului.