Schimbare în Poliţie!?!


• înlocuirea lui Ion Preda în fruntea „municipiului” pare o chestiune de zile şi o decizie cu caracter strict politic

O chestiune de zile pare a fi schimbarea şefului Poliţiei munici­pale, comisarul şef Ion Preda. Surse de încredere ne-au relatat că s-au făcut diligenţe din ce în ce mai dese, în ultima vreme, la Inspec­toratul General al Poliţiei de la Bucu­reşti pentru înlocuirea comisa­rului Preda, care nu ar proceda întoc­mai cum îşi doreşte „orân­duirea portocalie”. Unii spun că nici scaunul inspectorului şef Stoica nu mai este aşa sigur…

Revenind la Poliţia municipală, se pare că Eugen Neaţă va fi numit, în scurt timp, şef interimar al acestei formaţiuni. După cum probabil ştiţi, comisarul Neaţă a fost chiar inspector-şef, pentru o scurtă perioadă de timp. Iar în ce-l pri­veşte pe Ion Preda, i s-ar fi pre­gătit deja un post la ordine şi linişte publică…