SC AVIROM POULTRY FIVE SRL -anunț public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei  integrate de mediu


SC AVIROM POULTRY FIVE SRL  cu sediul în Comuna Francesti, Strada Principala nr. 1, Cladire C26, Biroul nr. 4, etaj 1, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizatiei integrate de mediu instalatie existenta, în scopul desfaşurarii activitatii: * Instalaţii pentru creşterea  intensivă a păsărilor de curte, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri, prevazută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6 pct.6.6. lit. a),  care se desfăşoară la punctul de lucru din comuna Mihaesti, strada Coloniei, nr.3, Ferma 5, judetul Valcea. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se refera la: instalaţie existenta.
Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, zilnic de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea sau prin e-mail la office@apmvl.anpm.ro, în termen de 30 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Vâlcea  www.apmvl.anpm.ro