Sărbătoarea Sfințiilor Împărați Constantin și Elena, în lăcașele de cult


Triplă aniversare astăzi, pe 21 mai: Ziua Eroilor, Sfinții Împă­rați Constantin și Elena și Înăl­țarea Domnului. Sfântul Cons­tantin cel Mare şi mama sa Elena, împăraţi creştini şi pro­tectori ai creştinismului, sunt comemoraţi împreună în ziua morţii Sfântului Constantin (21 mai, anul 337 d. Hr.). În ambele lupte pe care împăratul Constan­tin le-a purtat împotriva lui Maxenţiu a apărut pe cer o cruce luminoasă alcătuită din stele pe care scria “Prin acest semn vei învinge”. Punând semnul pe steag, va câştigă bătălia. În anul 313 a dat Edictul din Milan în favoarea creştinilor. Ulterior, a mutat capitala Imperiului la Bizanţ, căruia i-a schimbat numele în Constantinopol (11 mai 330). A fost de faţă la Sinodul de la Niceea. Mama sa, Elena, a călătorit la Ierusalim unde a descoperit locurile Sfinte: Golgota, crucea lui Iisus şi s-a ocupat de construirea bisericii Sfântului Mormânt (Anastasis), a bisericilor din Betleem şi Naza­ret. Datele ne-au fost furnizate de către Florin Epure, director Cultura vâlceană. Hramul va fi marcat astăzi la: Biserici  “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” – monumente istorice – din Arhie­piscopia Râmnicului; Biserica Mănăstirii Hurezi – oraş Horezu, sat aparţinător Romanii de Jos; Biserica de lemn din comuna Dănicei, sat Bădeni; Biserica din comuna Grădiştea, sat Grădiş­tea; Biserica de lemn din comu­na Malaia, sat Ciungetu; Bise­rica de lemn din comuna Şuşani, sat Şuşani. Biserica ortodoxă celebrează la 40 de zile după Înviere, Înălţarea la cer, ultimul eveniment din activitatea pă­mân­tească a Domnului. Sfintele Evanghelii descriu simplu eveni­men­tul Înălţării Domnului. Iisus a adunat pe ucenicii săi în Be­ta­nia, pe vârful unui munte numit al Măslinilor. Timp de 40 de zile, de la Sfintele Paşti, Iisus se ară­tase de mai multe ori Apostolilor Săi şi îi convinsese de realitatea Învierii Sale. Acum i-a încredinţat că El este cu adevărat, cerându-le să verifice cu simţurile, că nu văd o nălucă şi mâncând “o bu­cată de peşte fript şi o parte dintr-un fagure de miere” şi adău­gând: “Şi iată Eu trimit pes­te voi făgăduința Tatălui Meu; voi, însă, şedeţi în cetatea Ieru­sa­limului, până ce vă veţi îm­bră­ca cu putere de sus” (v. 49). Ser­bează hramul Biserica de lemn “Înălţarea Domnului” – co­mu­na Dănicei, sat Valea Scheiului.