Sărbătoarea geniştilor vâlceni, sub semnul familiei Berindei şi a Transfăgărăşanului


• invitatul special cu care s-au desfăşurat manifestările dedicate împlinirii a 154 de ani de la înfiinţarea armei de geniu a fost academicianul Dan Berindei


Necesităţile impuse de dezvoltarea şi modernizarea organismului militar românesc, conjugate cu cele ale econo­miei naţionale, l-au determinat pe dom­nitorul Alexandru Ioan Cuza, pe ceilalţi factori de decizie militară să pună bazele unor arme noi. În acest context, ia fiinţă arma Geniului prin crearea, în anul 1859, în Moldova, a primei subunităţi române de geniu, Batalionul 1Geniu, prin aprobarea la data la 31 mai 1859 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe Raportul Consiliului de Mi­niştrii nr. 1902. Un an mai târziu, cor­pul de geniu instituit prin ordonanţa din 31 mai 1859, va spori prin înfiinţarea unui al doilea batalion în Ţara Româ­neas­că, care, împreună cu cel din Mol­dova, vor constitui întâiul regiment de geniu. Primele batalioane de geniu ale oştirii române aveau un efectiv de 1000 de oameni fiecare, împărţiţi în patru com­panii. Comandant al acestor subu­ni­tăţi a fost numit căpitanul, ulterior ma­io­rul Panait Donici, cel care s-a numă­rat printre organizatorii trupelor de geniu din ţara noastră.

Cei 154 de ani de viaţă ai armei-simbol a Vâlcii au fost marcaţi prin două zile de manifestări în cadrul Centrului de Instruire EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”. Joi a fost ziua în care academi­cia­nul Dan Berindei, vicepreşedinte al Aca­demiei Române, a fost invitatul spe­cial. Acesta a luat parte la un simpozion în care a fost omagiată memoria stră­mo­şului său Anton Berindei, unul dintre marile nume ale istoriei geniştilor ro­mâni, dar şi evocarea capodoperei nu­mite Transfăgărăşan. Organizatorii au vrut să marcheze cei 154 de ani de via­ţă ai armei prin sfinţirea praznicarului şi a troiţei din cadrul bisericii militare Sfântul Mare Mucenic Dimitrie –Izvorâ­to­rul de Mir cât şi inaugurarea oficială a Muzeului cu tehnică de geniu, filială a Muzeului Militar Naţional Ferdinand I. Trebuie spus că acest moment vine după nu mai puţin de 5 ani de strădanii ale Centrului. Aszăzi, au fost programate concursuri sportive în cadrul „Cupei Geniştilor Mili­tari”, un concert  aniversar al Corului aca­­demic Euphonia şi o expoziţie de fotografii.