Săptămână plină cu cercuri pedagogice


• prima întâlnire a directorilor: la Budești
Zilele acestea, au debutat cercurile pedagogice cu directorii, iar prima întâlnire a avut loc la Școala Gimnazială Budești. Conducerea IȘJ Vâlcea, în frunte cu Andra Bică – inspector școlar general, s-a întâlnit cu directorii școlilor gimnaziale din Râmnicu Vâlcea și localitățile învecinate. Temele supuse dezbaterii la cercurile din semestrul al II-lea sunt: vulnerabilități în aprobarea și aplicarea actului decizional. Măsuri de prevenire și soluționare; managementul resursei umane și eficientizarea asigurării și gestionării resurselor materiale în unitățile de învățământ; exemple de bună practică reflectate prin proiecte și/sau parteneriate școlare, condiție a promovării imaginii școlii; analiza rezultatelor simulării evaluării naționale și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat.