Romsilva a intensificat PROCESUL DE INTABULARE a pădurilor de stat


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au anunțat că suprafața de fond forestier proprietatea publică a statului înscrisă în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a crescut la 162.593 hectare. Dintre acestea, 45.556 hectare sunt înscrise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, iar restul suprafețelor de către Regia Națională a Pădurilor, conform procedurilor prevăzute de Codul Silvic, la articolul 12.
Regia Națională a Pădurilor a întocmit și a depus documentațiile pentru alte 141.221 hectare fond forestier, pentru a fi înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară. În prezent, specialiștii Romsilva lucrează la elaborarea documentației tehnice pentru alte 2,8 milioane hectare fond forestier de stat.
„Înscrierea dreptului de proprietate pentru pădurile proprietatea publică a statului se face în baza procedurii operaționale «Intabularea dreptului de proprietate publică a statului asupra fondului forestier», elaborată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, au informat reprezentanții Romsilva.
În context mai este de amintit că Regia Națională a Pădurilor administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului (adică aproximativ 48% din pădurile țării) și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Romsilva