„România se confruntă cu o revigorare a intrărilor de capital”


croitoru-lucianRomânia se confruntă cu o revi­go­rare a intrărilor de capital, care exer­cită presiuni pe aprecierea mo­ne­dei naţionale, a declarat, la o con­ferinţă pe tema exporturilor, Lucian Croi­toru, consilier al guverna­to­rului Băn­cii Naţionale a României (BNR). El a men­­ţionat că în acelaşi timp cu aces­te presiuni de apreciere a leului există însă şi presiuni inflaţioniste. „S-au fă­cut schimbări în România, care sunt apreciate peste hotare de inves­ti­torii străini, şi se anticipează schim­bări în indicatorii care au legătură cu rata de schimb, care, de asemenea, sunt apreciate. Asta face ca multe fluxuri de capital să se îndrepte către România”, a spus Croitoru. Recent, reprezentantul BNR a declarat pentru Reuters că rata de schimb în Româ­nia este foarte mult în linie cu schimbările în fundamentele economice. Foarte mulţi au interpretat această declaraţie a unui reprezentant al BNR în sensul că leul este exact unde trebuie şi că BNR nu va interveni în piaţă. Intrările de capital masive după aderarea la UE sunt cele care au determinat „supraîncălzirea” economiei, în opinia unor analişti acesta fiind motivul recesiunii severe din 2009. De aseme­nea, intrările masive de capital au dus şi la aprecierea leului până la un curs de 3,1 lei/euro, crescând riscul unei deprecieri severe ulterior. Moneda naţională nu a scăpat nici de atacurile speculative, cum a fost cel din octom­brie 2008, imediat după falimentul Lehman Brothers. Atacurile specula­tive au fost însă descurajate apoi de acordul României cu FMI, care a pus la dispoziţia BNR sume foarte mari pentru protejarea monedei naţionale.