Rezultatele concursului „Cella Delavrancea”


Prima ediție a concursului „Cella Delavrancea” destinat tinerilor critici muzicali, studenți și masteranzi din ins­titu­țiile de profil, s-a desfășurat în peri­oada 14-16 mai 2011 la Râmnicu-Vâlcea, în paralel cu Festivalul Tinere Talente, ediția a XXXII-a. Organizator: Asociația Culturală Irina Șațchi în parte­neriat cu Biblioteca Județeană Antim Ivireanul și Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Vâlcea.

Concursul marchează împlinirea a două decenii de la dispariția artistei Cella Delavrancea care a întrunit în struc­tura armonioasei sale personalități și pe aceea de critic muzical. Cella Dela­vran­cea a fost legată de meleagurile vâl­cene despre care ne-a lăsat nemuritoare pagini.

Juriul concursului din care au făcut parte nume prestigioase ale muzicolo­gi­ei românești: prof. univ. dr. Lavinia Co­man, prof. univ. dr. Carmen Stoianov, conf. univ. dr. Petruța Măniuț a desem­nat cele mai bune cronici și câștigătorii acestei competiții. Premierea concuren­ților a avut loc în cadrul evenimentului Cella Delavrancea – 20 / Franz Liszt – 200, în data de 16 mai 2011, ora 17.00 în sala de conferințe a Bibliotecii Jude­țene Antim Ivireanul.

Au fost acordate premii în bani, volume din parte Forumului Cultural Vâl­cean, a Bibliotecii Antim Ivireanul și a Asociației pentru Integrare Culturală Europeană. Rezultatele acestui concurs au fost următoarele: • Premiul Special of­erit de Asociația pentru Integrare Cul­tu­rală Europeană – ANDREEA IULIANA MACOVEANU, Universitatea „Transilva­nia” din Brașov, Facultatea de Muzică; • Pre­miul Special oferit de Editura Ar­pe­ggione – PAULA SANDOR, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca; • Pre­miul al III-lea oferit de Fundația „Vâl­cea 1” – ANDREEA VOICU, Universita­tea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Muzică; • Premiul al III-lea oferit de Aso­ciația Culturală „Irina Șațchi”- LIUD­MILA SPRINCEAN, Academia de Mu­zică „Gh. Dima” Cluj-Napoca; • Premiul al II-lea oferit de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor de România – ALICE TACU, Universitatea Națională de Mu­zi­că București; • Premiul I oferit d Aso­cia­ția Culturală „Irina Șațchi” – GEORGE RIZEA Universitatea Națională de Muzică București. Cele mai bune cronici vor fi publicate în presă. Datele ne-au fost furnizate de managerul de proiect Lect. univ. dr. Dorina Arsenescu.