REVISTA „ARHIVELE OLTENIEI”, la ceas aniversar


Împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei „Arhivele Olteniei” reprezintă pentru colectivul de cercetători ai ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova un eveniment deosebit, având în vedere contribuția acesteia la cultivarea culturii, artei, științei și spiritualității românești. Evenimentul aniversar prilejuiește o succintă privire retrospectivă.
În anul 1922 apărea, la Craiova, primul număr al revistei „Arhivele Olteniei”, ca publicație trimestrială, în format obișnuit de carte, sub conducerea dr. Charles Laugier și a unui comitet de redacție format din: Șt. Ciuceanu, T. G. Bulat, Al. Bărcăcilă, secretariatul de redacție revenindu-i lui C. D. Fortunescu. În articolul redacțional al primului număr al revistei, dr. Charles Laugier afirma:
„E câtva timp, ani aproape, de când noi, câțiva reuniți la Cercul Prietenilor Științei din Craiova, ne trudim ca, pe lângă cele ce am făcut până acum pentru răspândirea științelor, să scoatem și o publicațiune periodică. Ne dăm foarte bine seama de nevoia ei; ne dăm seama că în întreaga Oltenie se găsește material documentar pentru trecutul nostru, pentru istoria neamului nostru, încât a nu stimula și canaliza cercetările oamenilor de bunăvoință pe acest teren, ar fi fost o neiertată greșeală, dar ne dăm și perfect seama de dificultățile nenumărate, atât de ordin material, cât și moral și intelectual, ce întâmpină azi publicațiunile în genere și în special cele cu caracter științific. (…) am încredere că vom putea găsi în trecutul Olteniei resursele pentru asigurarea viitorului Arhivelor Olteniei”.
Între anii 1923-1943, revista a apărut de șase ori pe an, iar între anii 1944-1946 publicația se tipărește, fără a fi difuzată. Revista reapare într-o nouă serie, începând din anul 1981 până în prezent, cu un număr pe an.
Între primii colaboratori ai publicației se aflau membrii Filialei Craiova a Societății Prietenii Științei, creată în anul 1913 de către Gheorghe Țițeica și Victor Anestin: Șt. Ciuceanu, T.G. Bulat, Al. Bărcăcilă și C. D. Fortunescu. Alături de aceștia, dintre cei care au publicat în seria veche a revistei Arhivele Olteniei amintim pe: Nicolae Iorga, I.C. Filitti, Ilie Chiriță, Ion Donat, Constantin Moisil, Iosif N. Dumitrescu Bistrița, Gh. I. Dumitru, Emil Vârtosu, I. Bianu, C.V. Obedeanu, Artur Gorovei, Al. Borza, I.V. Câncea, Iorgu Iordan, N. Plopșor, T. Bălășel, O. G. Lecca, D. Tudor, I. Ionașcu, N. A. Constantinescu, Ion Cornea, I. Popescu-Cilieni, Tache Papahagi, Ion Mușlea, Petre V. Năsturel, George Vâlsan, N. G. Dinculescu, S. Mehedinți, G. Bogdan-Duicu, Marcel Romanescu, G. Gerota, A. Sacerdoțeanu, C. S. Nicolăescu-Plopșor.
Secțiunile revistei, în mare parte păstrate și în prezent, erau: „Oltenia istorică”, „Oltenia arheologică”, „Oltenia folcloristică”, „Oltenia naturalistă”, „Oltenia literară-artistică”, „Oltenia culturală”, „Note pe marginea cărților”, „Note și comunicări”, „Cronica științifică”, „Figuri istorice oltene”. Având profil enciclopedic, revista și-a propus, rămânând consecventă programului ei, să publice materiale din domeniile arheologie, istorie, etnografie, filosofie, sociologie, economie și drept.
Încă de la apariția sa, în paginile revistei au fost publicate documente istorice descoperite în arhive, precum și studii și articole ce cuprind o arie largă și diversă, care sub aspect cronologic acoperă perioade istorice vaste și valorifică aspecte esențiale din trecutul Olteniei, precum și studii de folclor întemeiate pe materialul autentic, cules de folcloriștii care publică. Rubricile de recenzii, note bibliografice și cronici științifice își aduc aportul la cunoașterea noutăților apărute în literatura de specialitate. Publicarea de documente istorice care au pus în evidență tradiția viețuirii românilor pe aceste meleaguri, în paginile sale, încă de la începutul apariției, se înscrie pe linia deschisă de N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, V. A. Urechia, E. Hurmuzachi etc.
În seria nouă a revistei publică studii și articole de istorie socială, economică și culturală reprezentanți ai unor instituții academice și universitare din țară, istorici, cercetători, arhiviști, muzeografi din Oltenia. Rezonanță în paginile revistei își găsesc: istoria artei, a medicinii a tiparului și a culturii Olteniei, viața și faptele înaintașilor, istoria și patrimoniul Bisericii Ortodoxe, viața și activitatea unor locașuri de închinare din Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei, problema țărănească din Oltenia, evoluția învățământului din Oltenia, precum și istoria urbană a Olteniei, istoria culturii materiale și spirituale din Oltenia, cultura tradițională și mijloacele prin care aceasta funcționează, sărbători, obiceiuri și ritualuri din Oltenia.
Revista „Arhivele Olteniei” a fost editată la Tipografia „Scrisul Românesc” S.A., la Tipografia „Ramuri”, iar în prezent apare la Editura Academiei Române.
Revista „Arhivele Olteniei” a devenit o publicație de referință în spațiul cultural din Oltenia, apreciată în rândul istoricilor și oamenilor de cultură și artă, tocmai pentru tematica abordată, prin calitatea materialelor publicate și prin nivelul la care sunt tratate subiectele propuse.
Ca o recunoaștere a valorii sale științifice, revista este evaluată de Consiliul Național al Cercetării Științifice în categoria B în domeniul Istoriei și studiilor culturale și este indexată în baze de date internaționale recunoscute de forurile academice din țară.
La 100 de ani de la prima apariție, colectivul de cercetători din cadrul ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor din Craiova propune un program în cadrul căruia vor fi organizate mai multe manifestări științifice și culturale care au în vedere punerea în valoarea a bogăției materialelor din această publicație științifică.
• 31 martie 2022 – workshop online: Revista Arhivele Olteniei. Serie veche;
• 12-13 mai 2022 – Simpozionul național cu participare internațională: Publicații culturale și științifice românești. Arhivele Olteniei 1922-2022;
• 4 noiembrie 2022 – workshop online: Revista Arhivele Olteniei în viața științifică și culturală românească.
Pentru mai multe detalii a se vedea situl https://icsu.ro
• cercet. științ. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova