Recensământul copiilor pentru clasa I/clasa 0 nu aduce mai mulţi bani


an_scolar6• cadrele didactice se vor ocupa de recensământ ca şi până acum… fără venituri în plus • singurul scop: formarea claselor

Cadrele didactice nu vor fi plătite în plus pentru recen­să­mântul copiilor în vederea înscrierii în clasa I sau clasa pre­gătitoare. Declaraţia aparţine şefei învăţământului vâl­cean, Gabriela Ene, cea care consideră că, dintot­dea­una, învăţătorii şi educatoarele au prac­ticat acest recensământ al copii­lor, fiind direct interesaţi să-şi formeze clasele. Acum, însă, acest lucru este şi legiferat. Cei care nu se vor ocupa de recensământ, nu vor fi taxaţi de con­ducerea IŞJ Vâlcea, deoarece ei vor fi singurii care vor avea de pierdut ne­rea­lizându-şi clasele. Se va trece, în cazul acestora, la restrân­gere de acti­vitate sau vor alerga pentru un post la alte şcoli. Deşi anul trecut, pe 20 oc­tombrie, a fost realizat Recen­să­mântul Populaţiei şi Locuinţelor, conducerea IŞJ Vâlcea nu are acces la baza de date. Mai mult, statisticienii nu au încă rezultatul final al recensământului. În Vâlcea, 552 de copii nu au fost pănă acum la grădiniţă, aceştia intrând în sistem, fie în clasa I, fie în clasa pre­gătitoare fără nicio pregătire. Astfel, în clasa 0 aceştia pot recupera noţiunile pierdute.