„Propunem un pact naţional pentru deficit bugetar”


popa_laurentiu• afirmă consilierul judeţean Laurenţiu Popa

Zilele trecute, la Bucureşti, lide­rii Partidului Social Democrat s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Fondului Monetar şi ai Băncii Mondiale. Atent la tot ce s-a discutat în Ca­pi­tală, consilierul judeţean Laurenţiu Popa ne-a declarat că planul de ajustare fiscală din România este strict cantitativ, de tip „austeritate pentru supravieţuire” şi nu „auste­ri­tate pentru dezvoltare”. „Abordarea este strict contabilă, lipsind măsu­rile de stimulare a economiei. Ast­fel, mediul de afaceri este nepre­dic­tibil şi nestimulativ, iar evaziunea fiscală este în continuare foarte ridi­cată. Nu mai vorbim de risipa con­tinuă a banului public”, a afirmat pesedistul Popa. Acesta a mai scos în evidenţă lipsa de prioritizare a proiectelor publice şi lipsa progra­me­lor de creare de locuri de mun­că. „Soluţiile Uniunii Social-Liberale sunt orientate pe două direcţii: un «Pact Naţional» pentru deficit bugetar şi găsirea rapidă a celor mai bune soluţii pentru absorbţia fondurilor europene”, a conchis Laurenţiu Popa.