Proiectul centralei în cogenerare a CIECH SODA ROMÂNIA așteaptă luarea unor decizii cruciale pentru economia locală, pentru mediul înconjurător și pentru companie


Proiectul energetic al CIECH Soda România, proiect matur, cu un impact substanțial asupra decarbonizării, poate ajuta România să își îndeplinească obiectivele de mediu, dacă autoritățile iau urgent decizii favorabile.
Proiectul energetic al CIECH Soda România oferă energie și decarbonizare:
• toate autorizațiile necesare pentru construirea centralei sunt în etapa finală a obținerii lor și au fost finalizate toate etapele premergătoare (studiu de fezabilitate, studii tehnice, acord de mediu);
• centrala în cogenerare de înaltă eficiență, care folosește gazele naturale drept combustibil, va reduce emisiile de CO2 cu 51% față de fostul furnizor de energie, o reducere suplimentară fiind asigurată de capacitatea „hydrogen ready” a centralei, adică posibilitatea de a produce energie pe baza unui amestec de gaze naturale și hidrogen în proporție de până la 30%;
• au trecut doi ani de la intrarea în stand-by a fabricii de sodă CIECH din Râmnicu Vâlcea, din cauza opririi livrărilor de abur industrial de către fostul furnizor, care a cerut un preț de abur nerentabil pentru derularea producției.
Construcția noii centrale în cogenerare și reluarea producției de sodă vor avea un efect pozitiv asupra a peste 4.400 de persoane și locuri de muncă suplimentare.
CIECH Soda România anunță joi, 16 septembrie 2021, la exact doi ani de la intrarea în stand-by a fabricii de sodă calcinată, că trebuie luate urgent deciziile necesare pentru concretizarea cu succes a proiectului său energetic, în caz contrar pierzându-se nu numai o componentă importantă a forței economice a regiunii, ci și șansa de a avea o nouă sursă de energie eficientă și cu emisii reduse pentru regiune și pentru România. Compania este în etapa finală de obținere a autorizațiilor necesare pentru începerea construirii unei termocentrale în cogenerare de înaltă eficiență, împreună cu un partener, în incinta fabricii de sodă calcinată din Râmnicu Vâlcea.
Acest proiect energetic matur, cu un impact substanțial asupra decarbonizării, poate ajuta România să își atingă obiectivele de mediu și să-și crească producția proprie de energie electrică. Centrala în cogenerare de înaltă eficiență, care folosește gazele naturale drept combustibil, va reduce emisiile de CO2 cu 51% față de fostul furnizor de energie, o reducere suplimentară fiind asigurată de capacitatea „hydrogen ready” a centralei, adică posibilitatea de a produce energie pe baza unui amestec de gaze naturale și hidrogen în proporție de până la 30%.
CIECH Soda România a prezentat proiectul autorităților române competente, pentru a fi inclus în planurile de dezvoltare în vederea atingerii de către România a obiectivelor sale de mediu (decarbonizarea), alături de beneficiile economice ale acestuia. În același timp, compania a înaintat autorităților române mai multe solicitări cheie și a cerut decizii pozitive în vederea implementării cu succes a proiectului său energetic.
„Avem nevoie de decizii: ca noul bonus pentru cogenerare, care urmează să fie introdus în România, să fie disponibil pentru noile investiții în cogenerarea de înaltă eficiență, ca alocarea resurselor financiare pentru proiectul nostru energetic să fie inclusă în Fondul de Modernizare (10 D) și în Planul Național de Redresare și Reziliență și asigurarea funcționării pe termen lung a carierei de calcar a SNS Salrom”, a declarat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România.
Avantajul major al acestui proiect este cogenerarea de înaltă eficiență: tot aburul industrial produs de centrală va fi utilizat în procesul de producere a sodei calcinate, împreună cu o parte din electricitatea rezultată din cogenerare, în timp ce surplusul de energie electrică va fi injectat în Sistemul Energetic Național (SEN), asigurând o sursă stabilă pentru producția națională de energie electrică.
„Avem un exemplu clar de proiect care aduce numai beneficii tuturor părților implicate: un proiect matur, la cheie, ecologic, care poate genera creștere economică pentru întreg ecosistemul de companii din Vâlcea. Odată cu inițierea proiectului, construcția noii centrale în cogenerare și reluarea producției de sodă vor avea un efect pozitiv asupra a peste 4.400 de persoane și locuri de muncă suplimentare. Credem că avem toate motivele să sperăm la includerea proiectului în PNRR și să fim optimiști că, în următorii trei ani, vom contribui la atingerea atât a obiectivelor de mediu, cât și a celor economice la nivelul întregului județ”, a adăugat Witold Urbanowski.
De asemenea, CIECH Soda România a solicitat producătorilor echipamentelor termocentralei ca acestea să fie pregătite pentru a susține integrarea hidrogenului, alături de gazele naturale, deoarece acest combustibil va fi utilizat tot mai mult în cadrul procesului de migrare către surse de energie verde. Proiectul CIECH Soda România se află în avangarda inițiativelor de decarbonizare, respectând pe deplin cele mai înalte standarde pentru producția de energie verde.
Construcția centralei în cogenerare de înaltă eficiență ar asigura reluarea producției de sodă, ceea ce, la rândul său, ar asigura crearea a peste 900 de noi locuri de muncă și un impact pozitiv asupra întregului lanț de furnizori locali, precum și taxe în valoare de 1 milion de lei anual la bugetul local și ar contribui la siguranța Sistemului Energetic Național prin injectarea, în faza finală, a unui surplus de energie electrică de până la 170 MW, produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.
Construirea propriei surse de energie, reprezentată de centrala în cogenerare de înaltă eficiență (care să producă energie termică și energie electrică), care folosește gazele naturale drept combustibil și cu o capacitate instalată de 230 MW pentru energia electrică și 260 MW pentru abur industrial, va permite repornirea producției de sodă calcinată și va majora capacitatea de producție a sodei cu 30% în faza finală.
Planul de execuție este formulat în două etape: în prima fază, 70% din producția de energie planificată va permite reluarea activităților de producere a sodei în cadrul CIECH Soda România, iar, în etapa a doua, 30% din energia produsă va permite dezvoltarea de noi proiecte prin creșterea capacității producției de sodă și prin investiții greenfield în noi produse, cum ar fi bicarbonatul de sodiu.
Proiectul construcției unei noi centrale termoelectrice, împreună cu un partener, în incinta fabricii de sodă calcinată a companiei a fost inițiat ca urmare a faptului că, în ultimii ani, furnizorul local, aflat în insolvență, nu a reușit să ofere condiții economice viabile pentru aburul industrial furnizat, un element vital în procesul de producere a sodei, ceea ce a forțat oprirea producției la CIECH Soda România.

Despre CIECH

Grupul CIECH, acționarul majoritar al CSR, este un holding internațional din industria chimică, prezent în peste 80 de țări și care a înregistrat, în 2020, venituri echivalente cu 70 milioane de dolari. În 2014, pachetul majoritar de acțiuni CIECH a fost achiziționat de KI Chemistry, o companie aparținând celui mai mare fond de investiții privat polonez, Kulczyk Investments.
CIECH Soda România S.A., o companie din cadrul grupului CIECH, a produs sodă calcinată până în septembrie 2019. De la preluarea Uzinelor Sodice Govora, în 2006, CIECH a transformat fosta întreprindere de stat într-o companie competitivă, a cărei activitate se bazează pe principiile economiei pe piață. La 17 septembrie 2019, ora 20.00, compania a intrat în stand-by temporar din cauza denunțării unilaterale a contractului privind furnizarea de abur de către CET Govora, aflată în incapacitatea de a oferi abur la prețuri și în cantități sustenabile. În prezent, principalele linii de producție a sodei calcinate ale companiei se află în stand-by pe termen lung, până la momentul în care compania își va dezvolta propriile planuri pentru o sursă de aprovizionare cu abur sustenabilă, o nouă centrală care poate produce și energie electrica și termică în cogenerare de înaltă eficiență. Linia de producție de silicați este încă operațională și produce silicați lichizi.