Proiect legislativ fiscal privind depunerea declaraţiilor fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în 12 decembrie a.c., pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Transparenţă decizională, a fost publicat Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind depunerea declaraţiilor fiscale.

În vederea îmbunătăţirii serviciului de depunere a declaraţiilor fiscale şi pentru a preveni blocajele tehnice generate de fluxul de informaţii înregistrat în perioadele de vârf, s-a decis utilizarea platformei tehnice de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” şi pentru celelalte declaraţii fiscale.

Pentru implementarea acestor modificări tehnice, este necesară utilizarea unui format unitar de prezentare a formularelor de declaraţii, respectiv formatul .pdf, cu fişier .xml ataşat.

De asemenea, s-a decis migrarea, pe platforma de gestionare a formularului 112, într-o primă fază, a formularelor 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” şi 710 „Declaraţie rectificativă”.

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propune depunerea formularelor 100, 300 şi 710, în format .pdf cu fişier .xml ataşat, începând cu obligaţiile aferente lunii noiembrie 2011.

Formularele se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Formularele se vor completa utilizând noile versiuni ale programelor de asistenţă, care pot fi descărcate de pe websiteul ANAF, ww.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare formulare.

Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, formularele sus menţionate se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.