Problemele culturii, în dezbaterea intelectualilor vâlceni


sedinta_CJ6• la cea de-a doua ședință, Cîlea, primari, viceprimari și arhitecți au dezbătut situația fațadelor clădirilor, marcarea unor trasee culturale și implementarea unor proiecte legate de obiectivele turistice

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, s-a întâlnit cu gru­pul informal de dialog al intelectualilor vâlceni, fiind vorba de cea de-a doua dezbatere de acest gen de la înce­putul anului. Invitați, alături de oa­meni de cultură și artă, au fost prima­rul comu­nei Prundeni, Ion Horia Ho­răscu, vice­primarul orașului Căli­mă­nești, Vasile Scârlea și arhitectul Pri­mă­riei Horezu, pe ordinea de zi aflându-se teme le­gate de cele trei lo­calități. În ciuda nu­me­roaselor lu­crări de restaurare sau con­solidare a mo­nu­mentelor istorice ce ar trebui să aibă loc, bugetul Con­siliului Județean nu deține un capitol special destinat aces­tor investiții, Ion Cîlea făcând tri­mi­tere la Legea 442/2001 – legea mo­numentelor istorice ce prevede ca bi­sericile să dispună de fonduri și de la Ministerul Culturii. În județul nostru exis­tă 18 biserici din lemn, monu­men­te aflate în stadiu avansat de degradare.

Edilul Amuzan și fațadele clădirilor din Călimănești

Revenind la ordinea de zi, fiecare din cei trei reprezentanți ai primăriilor invitate și-au exprimat punctele de vedere privind propunerile înaintate de CJ Vâlcea. O propunere găsită inte­re­santă de ambii edili ai Călimă­neștiului viza fațadele clădirilor situa­te pe mar­ginea drumurilor, faptul că anumiți pro­prie­tari și-au pus gresie pe imobile lu­cru care strică tot ce ține de esteticul zonei. „Inițiativa este foarte bună. Chiar dacă nu dispunem de prea mul­te fonduri, în urma discuțiilor purtate cu edilul Ilie Amuzan, propu­nerea va fi discutată în ședința de consiliu local de astăzi. Sunt clădiri private, arată cum arată, dar ar putea să-și schimbe fațadele dacă ar exista și interes”, a precizat „vicele” Scârlea. La rândul său, Gheorghe Dican, pre­ședintele Uniu­nii Artiștilor Plastici, fili­ala Vâlcea, a ținut să precizeze că o soluție ar re­prezenta-o acordarea unor împru­mu­turi oamenilor, scutirea acestora de taxe pe o perioadă de timp, refacerea fațadelor și predarea banilor în rate.

Drumul ceramicii populare sau al atelierelor din Horezu

Situația fațadelor anumitor clădiri s-a regăsit și la Horezu, unde această problemă va fi cuprinsă în noul Plan Urbanistic General, ce va conține și toate elementele ce țin de cromatică, dar va putea fi aplicat abia după un an de zile. Totodată, s-a ridicat și problema marcării unui drum al ceramicii populare spre Horezu. Toți factorii prezenți la întâlnire au căzut de acord să se facă, totuși, o dis­tinc­ție între drumul ceramicii popu­lare, ce-i poate cuprinde și pe comercianții de chinezării și adevăratele ateliere și centre de comercializare a produ­se­lor tradiționale. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca drumul ceramicii popu­lare să fie reprezentat mai degradă de atelierele meșteșugărești.

Remus Grigorescu: centre de informare turistică în stațiuni

sedinta_CJ_6Conf. univ. dr. Remus Gri­gorescu a venit și cu ideea înființării în fiecare stațiune balneoclimaterică a unor centre de informare turistică, având în vedere faptul că 2/3 dintre turiști își îndreaptă pașii spre aceste stațiuni. Gheorghe Dican, președin­tele UAP Vâlcea, a propus, la rân­dul său, realizarea unui traseu tu­ristic: Muzeul Satului Bujoreni – Gră­dina Zoologică – ștrandul Os­tro­veni – salina Ocnele Mari și retur.

Ideea lui Horăscu: piețe mobile la Prundeni

Prezent la întâlnirea oamenilor de cultură, alesul local din Prundeni a dezbătut problema comercianților de pe marginea drumurilor, lucru ines­tetic pentru localitate. „Am identificat cinci terenuri și am vrea să facem un fel de piețe mobile, deși cred că oamenii sunt obișnuiți să-și vândă produsele tot în fața caselor. Rămâne să analizăm bine această problemă și să găsim cea mai bună soluție”, a declarat edilul Horăscu. Administrației din Prundeni i s-a acceptat, recent, un proiect de dezvoltare a turismului monahal, ce prevede punerea în va­loare a obiectivelor turistice din zonă. Alte proiecte inițiate de alesul social-democrat se referă la marcarea unui drum al vinului prin amplasarea unor plăcuțe, înființarea unui centru de infor­mare turistică ce va reprezenta obiectivele turistice din sudul jude­țu­lui, înființarea unei sere de flori și ridi­carea statuii lui Tudor Vladimirescu.