Primul test adevărat al consilierilor locali din 2021: SE APROBĂ BUGETUL RÂMNICULUI!


Joi, 22 aprilie 2021, cu începere de la ora 11.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru o ședință care va avea pe ordinea de zi 33 de puncte! Dincolo de numărul ridicat al subiectelor care se vor afla în discuție, întâlnirea reprezintă, pentru consilierii locali, cel mai important test de până în acest moment al anului 2021. Asta pentru că, la unul dintre puncte, aleșii râmnicenilor vor avea de aprobat bugetul municipiului (și al mai multor instituții din subordinea primăriei) pentru anul 2021.
Întâlnirea de joi se va desfășura, așa cum se obișnuiește de mai bine de un an, de la instituirea restricțiilor pentru evitarea răspândirii Coronavirusului, în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Pentru asigurarea caracterului public al ședinței, conducerea filarmonicii râmnicene va dispune măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local. Acestea vor fi programate la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședințe a primăriei.

Ordinea de zi a ședinței de joi

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
2.Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2021.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2021 – Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2021.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2021.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2021.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2021.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2021.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municpiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2021.
13.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren, cu destinația de drum public (Intrarea Democrației).
14.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil – teren.
15.Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile-terenuri ca bunuri de interes public local.
16.Proiect de hotărâre privind reprezentarea de drept a municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil S.A. și aprobarea modelului contractului de mandat.
17.Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrare a unui imobil – teren, în suprafață de 401 m.p, aflat în proprietatea publică a județului Vâlcea.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici (deviz general), pentru obiectivul de investiții „Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării”.
19.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr. 7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – „Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental”.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U – Construire locuință P+M, anexe P și împrejmuire proprietate, municipiul Râmnicu Vâlcea, Intrarea Filip Lahovari nr. 10”, beneficiar: Manda Cătălin-Costel și Manda Maria-Luiza – soți.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U – Lotizare zonă de locuit, amplasament municipiul Rmâmnicu Vâlcea, Zona Ostroveni, pct. «La Lac», județul Vâlcea”, inițiator: Bicu Ion și Bicu Nicoleta – soți.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U – Schimbare funcțională din L2 în M1 pentru construire locuințe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct «Troianu»”, beneficiar ASTON TEHNOLOGY S.R.L.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Amplasare trei imobile locuințe colective D+P+2E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr. 19, municipiul Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr. 38-40”, inițiator Bușcă Ion și Bușcă Mihaela.
25.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia.
26.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.
27.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință temporară a unor terenuri proprietatea publică a municipiului pentru amplasare panouri indicatoare și reclamă pentru propria firmă.
28.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată.
29.Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Pîrvulescu Virgil – viceprimar al municipiului să întreprindă demersurile legale de preluare în domeniul public și/sau privat al municipiului a unor imobile – terenuri.
30.Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru înființarea unei societăți cu obiect principal de activitate administrarea de imobile, precum și dezvoltarea proiectelor de construcții în vederea înființării unui «parc industrial» potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu acționar fondator Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.
31.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic.
32.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Piețe Prest SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.
33.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea